EN

QUOTE NOW
Tiếp xúc
Chúng tôi có một loạt các mở gripper thích hợp cho các loại của rapier loom. Những người mở khóa này có độ bền cao, độ chính xác về kích thước và hình dạng. Chúng được làm bằng chất lượng rất tốt. Những người mở khóa này có mặt trên thị trường với mức giá tiết kiệm nhất.

Thank You for Your Attention On SINO TEXTILE !

Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you ASAP!