EN

QUOTE NOW
Tiếp xúc

Các quốc gia thành viên của TPP sẽ họp tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2017 để xác định tương lai của h

Thông tấn xã Việt Nam báo cáo rằng kể từ khi Tổng thống Trump công bố bỏ TPP, các thành viên TPP khác đã gặp nhau tại Chilê vào ngày 15 tháng 3 năm nay lần đầu tiên; Chủ đề của hội nghị là thúc đẩy hội nhập khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các đại biểu bao gồm tất cả các Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại của các thành viên TPP, và các đại biểu đến từ Trung Quốc đại lục, Columbia, Hàn Quốc và vv. Hoa Kỳ, chỉ bổ nhiệm Đại sứ Chile Carol Perez tham dự buổi họp.

TPP Member States

Bộ trưởng Ngoại giao Chile, Heraldo Munoz, cho biết sau cuộc họp rằng tất cả các nước đều quan tâm đến xu thế hiện tại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ông cũng nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy đầu tư, dịch vụ, tự do thương mại, hội nhập kinh tế và tăng cường hệ thống thương mại quốc tế. Đồng thời, tất cả 11 nước thành viên TPP đều cho rằng hội nhập TPP đóng vai trò quan trọng trong việc hội nhập khu vực Châu Á Thái Bình Dương và các đề án mới đã được đề xuất. Bộ trưởng Heraldo tin rằng cuộc họp này có hiệu quả tích cực, tất cả các nước đều nhất trí tổ chức một cuộc họp cấp bộ để thảo luận về quyết định TPP trong tương lai tháng 5 năm nay tại Việt Nam.


Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Luis Videgaray cũng cho rằng các thành viên TPP ở Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên khác của TPP trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương; Ông nghĩ rằng Mỹ thoái xuất khỏi TTP thành viên sẽ tạo ra những cơ hội mới; Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Hiệp định Thương mại mới phải tuân thủ 2 tiêu chuẩn, phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường lao động, bảo hộ sở hữu trí tuệ và tất cả các thoả thuận đưa ra trong ngắn hạn.


Đại sứ Hoa Kỳ tại Chile Carol Perez nói sau cuộc họp ngắn gọn rằng Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đối thoại với các đối tác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và hy vọng sẽ tiếp tục là thành viên chính của khu vực (không chỉ về mặt thương mại); Chính phủ Hoa Kỳ muốn tăng cường mối quan hệ với khu vực Châu Á Thái Bình Dương tất cả các đối tác.


Các thành viên TPP TPP 12 đã đạt được thoả thuận vào tháng 10 năm 2015, nhưng hiện nay Chủ tịch nước Trump gần đây đã thông báo thoái xuất khỏi hiệp hội. Úc, New Zealand, Chilê, Singapore và các thành viên khác của TPP đang tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do mà không có Hoa Kỳ, cái gọi là "TPP11" hoặc "TPP12-1".

Do You Have Any Questions?

Submit a business inquiry online.
FREE QUOTE
ALL