EN

QUOTE NOW
Tiếp xúc
Chúng tôi đang tham gia vào sản xuất nhiều loại phụ tùng dệt Dornier cho khách hàng có giá trị của chúng tôi. Phụ tùng Dornier của chúng tôi được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật OEM sử dụng các nguyên liệu có phân loại cao.

Thank You for Your Attention On SINO TEXTILE !

Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you ASAP!