EN

QUOTE NOW
Tiếp xúc

Giới thiệu Rapier Loom

Loa rapier hiện đang là loại khung dệt được sử dụng rộng rãi nhất, ngoài các tính năng như tốc độ cao, mức độ tự động hóa cao, hiệu quả sử dụng năng lượng cao, phương pháp chèn sợi tích cực đã cho ra khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn, có thể thích ứng với tất cả các loại sợi ngang. Tấm lợp Rapier có lợi thế rõ ràng trong việc dệt sợi nhiều màu, có thể dệt lên đến 16 sợi vải sợi màu. Rapier loom sẽ trở thành máy dệt vải chính.


An Introduction of Rapier Loom


Ưu điểm lớn nhất của hệ thống rìa cứng là hệ thống chèn ngang của nó có thể chủ động chuyển sợi ngang tới xưởng kéo mà không cần bất kỳ thiết bị dẫn đường nào. Cứng cứng rapier loom yêu cầu chỉ có diện tích nhỏ, do giới hạn của chiều rộng sậy. Bộ khung gạt linh hoạt có hệ thống chèn ngang với khả năng thích ứng mạnh mẽ, với tốc độ chèn rộng lớn và độ rộng của sậy đạt tới 460cm. Trong 15 năm cuối của thế kỷ 20, máy tính điện tử đã được đưa vào máy dệt, chải công nghệ vi điện tử, công nghệ thông tin và công nghệ dệt hoàn hảo. Nhiều thiết bị và hệ thống điện tử đã trở thành một phần của hệ thống tia cực tím, đặc biệt là ứng dụng rộng rãi của công nghệ vi điện tử, bao gồm công nghệ chèn ngang. Một số phần tử chèn ngang được cải tiến rất nhiều với kích thước nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Do sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ điện tử vi mô, tốc độ dệt của máy dệt và tốc độ chèn tời được tăng lên đáng kể. Tốc độ chèn đĩa Rapier trở nên rất cao so với các phương pháp chèn khác, ví dụ như máy phóng, máy bay phản lực và hệ thống chèn tia nước.

Do You Have Any Questions?

Submit a business inquiry online.
FREE QUOTE
ALL