EN

QUOTE NOW
Tiếp xúc
Kinh nghiệm phong phú của chúng tôi và kiến ​​thức đã cho phép chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng lớn các bộ phận Vamatex loom, đặc biệt là cho K88, LENARDO, PANTER, C401, P401, P1001, P1001ES và vv Các bộ phận này là một trong những phần kinh tế nhất loom bán trên thị trường . Các phụ tùng Vamatex được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của OEM để đảm bảo hiệu suất tuyệt vời khi khách hàng kết thúc.

K88 phụ tùng bao gồm: phát hành tấm, movable và cố định cắt cánh tay, cắt máy, rapier ổ bánh xe hoop, ban lãnh đạo, thanh song song, selvage cắt và các bộ phận, hướng dẫn sợi, hướng dẫn móc, rapier khóa băng khóa, cam cắt ngang, điều chỉnh sợi ngang Trục, thanh trượt, trục spline, bo mạch chủ, bảng mạch điện, chốt chọn sợi ngang, bảng điều khiển, bộ ly hợp, bộ lọc dầu, bánh lái rapier và vv

Thank You for Your Attention On SINO TEXTILE !

Send us your needs for your business, we have professional service team to answer you ASAP!